Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต.ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

23-02-2558 Hits:122

ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

23-02-2558 Hits:71

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23-02-2558 Hits:79

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

23-02-2558 Hits:73

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยขะยุง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยขะยุง

23-02-2558 Hits:60

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่2/2561

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่2/2561

23-02-2558 Hits:65

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 46.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 20%

Total votes: 15
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
  • คู่มือประชาชน
ข่าวสารการเปิดสอบฯ
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ทุ่งดอกกระดุมเงิน

ทุ่งดอกกระดุมเงิน

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

ข่าอ่อน

ข่าอ่อน

แตงโม

แตงโม

กระเช้าเถาวัลย์

กระเช้าเถาวัลย์

 
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง